VendaZorg   06 - 43 22 93 84

De nieuwe manier
van Thuiszorg

Klachtenregeling

  

Gaat er iets niet goed in de zorgverlening? Ga dan eerst in gesprek met uw dienstverlener zelf. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u het hogerop zoeken, bij de directie van VendaZorg. Als dit ook niet tot voldoende verbetering leidt kunt u een klachtenformulier invullen en opsturen. Uw klacht wordt dan besproken in een onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting Zorggeschil. klachtenformulier downloaden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

06 - 43 22 93 84   •  info@vendazorg.nl