VendaZorg   06 - 43 22 93 84

De nieuwe manier
van Thuiszorg

Kosten

Zorgkosten: wie vergoedt wat?
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met extra zorgkosten: ziektekosten, kosten voor verzorging of verpleging.

Ziektekostenverzekering: basis en aanvullend
Iedereen is verplicht om een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. De dekking van deze verzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Alle reguliere ziektekosten, zoals de huisarts of specialistische hulp vanuit het ziekenhuis worden gedekt door de basisverzekering. Ook geeft de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging).

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is. Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de Wlz mogelijk. Enkele voorbeelden:

persoonlijke verzorging, zoals helpen met douchen
verpleging, zoals toedienen van medicijnen
(deze twee soorten zorg kunnen ook via de zorgverzekering worden vergoed)
geneeskundige zorg
langdurig verblijf in een zorginstelling
Iemand met een indicatie voor zorg uit de Wlz kan die zorg op twee manieren regelen:

U kunt altijd kiezen voor zorg in natura. Dit is zorg die rechtstreeks door een (thuis)zorginstelling wordt geleverd. Deze zorg kan plaatsvinden in een zorginstelling, maar ook bij u thuis.
In sommige gevallen kunt u ook zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor heeft u de juiste indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is een indicatie voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging. De indicatie moet minstens 1 jaar geldig zijn. Bovendien mag er geen passende zorg in natura beschikbaar zijn.
Ook een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget is mogelijk.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk dagelijks leven kunnen leiden. De gemeenten voeren de Wmo uit. Begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf in een instelling vallen onder de Wmo. Voor alle soorten zorg en voorzieningen is een indicatie nodig. Een indicatie is een beslissing over welke hulp of voorziening nodig is en in welke mate deze verstrekt wordt. De gemeente kan dat zelf beslissen of bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen.

Eigen bijdrage
Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U kunt het bedrag berekenen op de site van het Centraal Administratiekantoor (CAK)

Ook voor de Wmo geldt een eigen bijdrage. Deze kan per gemeente verschillen, maar bedraagt maximaal 19 euro per maand. Als u zowel Wlz-zorg als ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, hoeft u voor de ondersteuning vanuit de Wmo geen eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt ook vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (Cak).

  

.

Meer informatie

Kosten
Indicatie- Aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

06 - 43 22 93 84   •  info@vendazorg.nl